Home » Burgerpanel en Poll

Burgerpanel en Poll

Als Burgerbelangen vinden we het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met onze inwoners. Dat doen we door fractievergaderingen openbaar te houden, regelmatig bijeenkomsten ‘op locatie’ te houden of te bezoeken, op de markt te gaan staan et cetera. We volgen ook de (social) media om op de hoogte te blijven van wat er leeft. Onze ervaring heeft ons inmiddels ook geleerd dat lang niet iedereen zich altijd vrijelijk durft uit te spreken. En dat begrijpen we. Het is niet gemakkelijk om in een volle zaal met 100 personen openlijk te zeggen dat je het er eigenlijk niet zo mee eens bent. Een mening geven op social media (voor zover men al op Twitter, Facebook of Instagram zit) kan eenvoudig leiden tot ongenuanceerde of zelfs agressieve tegenreactie. En toch… en toch.. willen we als -fractie van- Burgerbelangen deze meningen wel degelijk weten. Hoe? Met een burgerpanel en een poll.

Het burgerpanel
Een burgerpanel is een digitaal platform waar u, als inwoner van de gemeente Raalte, uw mening kunnen geven over een actueel onderwerp. U hoeft daarvoor niet zelf de site in de gaten te houden: telkens als er een vragenronde is krijgt u daarover een mail en kunt u uw mening geven. Het aantal keren per jaar zal in de buurt van de 5 of 6 liggen, maar dat is ook een beetje afhankelijk van wat zich aandient. Elke vragenronde bestaat uit maximaal 5 vragen.
Het aantal deelnemers aan het panel en de spreiding is inmiddels ruim voldoende om te kunnen stellen dat de uitkomst representatief is voor de visie van de inwoners van de gemeente Raalte. 

Hoe werkt het? 
Hiervoor hoeft u zich slechts één keer aan te melden.  We vragen u vervolgens een beperkt aantal gegevens in te vullen, zodat wij een goed beeld kunnen vormen van alle gegeven mening. Door uw geboortejaar in te vullen stelt u ons in staat te zien of er grote verschillen zijn in meningen per leeftijdscategorie. Door uw woonplaats in te vullen kunnen we zien of de mensen in Luttenberg, Heeten of Broekland andere mening hebben dan de inwoners in Raalte-dorp of Heino.
Zodra er een nieuwe onderwerp is krijgt u daarover vanzelf bericht. Na afloop van elke vragenronde krijgt u de resultaten per mail toegestuurd.
Bij elke mail die krijgt voegen we een link toe, waarmee u zich kunt afmelden.

Niet zo handig met internet?
Geen probleem. Wij helpen u daar graag mee op weg, en daarnaast is er de mogelijkheid dat de vragenlijst op papier krijgt, en weer kunt inleveren. Wij voegen deze dan toe aan de andere reacties, zodat ook uw mening meetelt. De derde optie is dat we, bij elke vragenronde, telefonisch contact opnemen, samen met u de vragen doornemen en deze invoeren. Uiteraard garanderen we daarbij de vertrouwelijkheid.

Meedoen?
Graag! Hoe meer inwoners van onze gemeente meedoen, des te betrouwbaarder de uitkomsten. En zijn we nog beter in staat uw mening te betrekken bij het raadswerk. Klik <<hier>> om u aan te melden.

De Poll
Naast het opiniepanel peilen we de meningen van inwoners d.m.v. een poll. Gemiddeld 1x per week leggen we onze volgers op Facebook, Twitter en Instagram en de bezoekers van deze site één vraag voor welke in gaat op de actualiteit van dat moment. We gebruiken de uitslag van de poll om een impressie te krijgen van de mening van onze inwoners.
Bij elke poll nodigen we onze inwoners uit om een aanvullende reactie te geven via de mail.