De vijf grote openbaar toegankelijke paasvuren in de gemeente Raalte mogen ontbrand worden. Het gaat om de paasvuren van CV Sallands Zotten (Heeten), ’t Giet Vedan (Heino), Buurtvereniging De Veldhoekers (Heino), Buurtwerkcommissie M’heem (Mariënheem) en Jeugdgroep AKSIE(Luttenberg). Voorwaarde is dat de organisaties aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen.
Alle overige stookontheffingen voor (paas)vuren zijn ingetrokken. Dit besluit is door burgemeester Dadema genomen na overleg met de brandweer en Veiligheidsregio. Door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen
De gemeente en brandweer hebben vandaag gesprekken gevoerd met de organisatoren over de aanvullende veiligheidsmaatregelen. Zo dienen de organisatoren voor extra blusmiddelen in de vorm van met water gevulde giertanken te zorgen, aansluitende percelen preventief nat te maken en niet meer hout aan te voeren dan wat er nu ligt. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de organisatie van het paasvuur.

Afweging
Er zijn 83 stookontheffingen ingetrokken. Vanwege de vele kleine paasvuren is het niet mogelijk om voor elk paasvuur maatwerkafspraken te maken. Om het risico beheersbaar te maken is het aantal paasvuren in overleg met de brandweer teruggebracht naar de vijf bovengenoemde openbaar toegankelijke paasvuren.

Nieuwe datum
Voor het ontbranden van het materiaal van de overige (kleine) paasvuren op 21 en 22 april 2019 wordt een nieuwe datum gezocht.

Share.

Leave A Reply