Gemeenteraad…. iets voor jou?

BurgerBelangen organiseert periodiek een cursus Lokale Politiek.

Dit is een cursus rond allerlei aspecten van de lokale politiek. Maandelijks één bijeenkomst met telkens een andere module. Aan de orde komen onder andere de gemeentelijke financiën, de rol van de gemeenteraad, politieke instrumenten, (social-)media en de actuele raadsagenda. Daarnaast wordt stilgestaan bij concrete vragen als: wie neemt welke besluiten, hoeveel tijd kost het raadswerk, welke vergoeding staat daar tegenover en wat is het verschil tussen lokale en landelijke politiek.

De cursussen zijn bedoeld voor inwoners uit de gemeente Raalte die belangstelling hebben voor de lokale politiek en overwegen daar iets mee te doen. Dat kan variëren van een ambitie om raadslid te worden, meedraaien in de steunfractie of een rol als adviseur op speciale onderwerpen. Bij voorkeur zien we deelname vanuit alle leeftijdsgroepen.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met fractievoorzitter Ben Nijboer, ben.nijboer@hotmail.com of M: 06-38073565.