Er lijkt eindelijk schot te komen de maatregelen die de grootste knelpunten op de N35 bij Heino, Raalte en Mariënheem veiliger moeten maken. De afgelopen week presenteerde Rijkswaterstaat, samen met de provincie en de aanliggende gemeenten een reeks van 24 maatregelen die op ‘korte’ termijn gerealiseerd kunnen worden. Als alles verder volgens planning verloopt volgt uitvoering in 2017 en 2018. In 2019 moeten alle deelprojecten klaar zijn. Maar eerst volgen nu gesprekken met aanwonenden.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om werkzaamheden om de totale N35 op te waarderen tot 2×2-baansstroomweg. Daarvoor ontbreken op dit moment nog de financiële middelen en het ziet er helaas niet naar uit dat die middelen er vóór 2028 wel zullen komen. Waar het nu om gaat is dat het rijk en provincie samen 15 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld om de ergste knelpunten op het gebied van veiligheid aan te pakken. Denk daarbij aan de vele erfontsluitingen die op de N35 uitkomen en tussen Raalte en Mariënheem hebben geleid tot een ‘privéfietspad’.

In de foyer van het Hoftheater werden de plannen gepresenteerd. Nu volgens er gesprekken met aanwonenden om de plannen beter te maken.
In de foyer van het Hoftheater werden de plannen gepresenteerd. Nu volgens er gesprekken met aanwonenden om de plannen beter te maken.

Tijdens de presentaties in o.m. het Hoftheater werd aangegeven op welke wijze Rijkswaterstaat denkt deze knelpunten te verlichten. Met concrete voorstellen.
Zijn dat dan al besluiten? Nee! RWS wil immers graag nog met betrokken aanwonenden in gesprek om te kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn. “We gaan nu keukentafelgesprekken voeren met de mensen. Zij kennen de feitelijke situatie immers het beste en daar maken we graag gebruik van”, zo stelde een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De meest opmerkelijke voorstellen uit het pakket van 24 maatregelen zijn het afsluiten van de afrit bij Jan Steen, de ontsluiting van manege ’t Reelaer via het achterliggende landgoed en via de Knapenveldsweg en het afsluiten van de afslag bij De Bagatelle. Langs een groot deel van de N35 komt vervolgens een parallelweg om de aanwonende naar de dichtstbijzijnde afslag te geleiden. Dit zijn dus nog geen ‘besluiten’, maar opties waar de komende tijd met betrokken ‘aan de keukentafel’ over gesproken wordt.

BurgerBelangen is content dat er na jaren van vertraging nu eindelijk iets concreets in beeld is. We vragen ons wel af of iedereen even blij wordt van deze maatregelen en adviseren de aanwonenden om inderdaad zo snel mogelijk met RWS in gesprek te gaan. “Kennelijk is er nog ruimte om de plannen beter te maken, dus maak daar gebruik van”, is ons advies.

We zullen de ontwikkelingen zowel inhoudelijk als qua tijdpad nauwlettend volgen. Voor eventuele reacties kunt u contact opnemen via fractie@burgerbelangenraalte.nl. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Share.

2 reacties

  1. Pingback: Afslagen (N35) bij Jan Steen en De Bagatelle worden afgesloten | Burgerbelangen Raalte

  2. Pingback: Entree manege ’t Reelaer wordt verplaatst naar Knapenveldsweg | Burgerbelangen Raalte

Leave A Reply