“We willen De Vlaminckhorst weer in authentieke staat terugbrengen. En wat zou het mooi zijn als dan ook de Vlaminckhorstweg weer haar oude karakter kan terugkrijgen. Wij willen voorstellen om de weg af te sluiten voor auto’s en alleen toegankelijk te houden voor voetgangers en fietsers”, zo luidde de oproep van Henk van der Wal in2017 in het Dorpshuus van Heino. Vier jaar later, 2021, later bleek het draagvlak onder de inwoners niet zo groot als indertijd gedacht. 

Een goed gedocumenteerd projectplan ondersteunde het voorstel om auto's te weren van (het laatste stuk van) De Vlaminckhorstweg. Met het plan wordt het authentieke karakter van het landgoed herstelt.
Een goed gedocumenteerd projectplan ondersteunde het voorstel van Henk van der Wal om auto’s te weren van (het laatste deel van) De Vlaminckhorstweg. Met het plan wordt het authentieke karakter van het landgoed hersteld. Vier jaar later bleek dat een groot deel van de aanwonenden van de Vlaminckhorstweg de plannen voor het deel binnen de bebouwde kom niet te steunen.

Van der Wal deed zijn pitch als onderdeel van ‘De Raad op Pad’, waarbij gemeenteraadsleden de oren te luisteren legden om te horen wat er leeft in Heino, maar ook om daarbij te vernemen wat de inwoners van deze voorstellen vinden. Aan het slot van de avond leek er brede steun voor het plan, mede omdat de initiatiefnemers benadrukten dat de plannen zijn afgestemd met diverse aanwonenden van de Vlaminckhorstweg en Dolderstraat. Zij zouden er ook positief tegenover staan. In de periode 2017-zomer 2021 is het initiatief verder uitgewerkt door een werkgroep en stelde de raad 50 duizend euro beschikbaar voor het deel ‘binnen de bebouwde kom’.
Tijdens de zomer van 2021 stagneerde de ontwikkeling toen bleek dat een fors deel van de inwoners van de Vlaminckhorstweg en Dolderstraat niet achter de plannen staat. Exclusief de werkgroep staat ruim 90% niet achter de plannen. “Iedereen hier heeft een voortuin en vinden het goed zo. De bewoners zitten niet te wachten op meer bomen en groen”, aldus een groep verontruste aanwonenden. Het plan om de weg , nabij de afslag naar de brandweerkazerne iets te verleggen om de snelheid af te remmen, kan wel steun rekenen.

Binnenkort worden de plannen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Dorpshuis.

 

Share.

Leave A Reply