This Day in History: 2001-01-01

Op 1 januari (2001) werden de gemeenten Heino en Raalte samengevoegd, waarbij de naam ‘ Raalte’ werd aangehouden.