This Day in History: 1927-01-04

Op 4 januari (1927) werd de r.-k. lagere school van Heeten ingezegend. Daarvoor was in 1926 de openbare lagere school aan de Dorpsstraat aangetrokken om er een katholieke lagere school van te maken, toegewijd aan de H. Aloysius. Ook de percelen Dorpsstraat 10 en 12 waren daarvoor aangekocht.