This Day in History: 1922-01-06

Op 6 januari (1922) werd besloten tot oprichting van fanfare Salland in Lierderholthuis, op initiatief van pastoor Hendriks.