This Day in History: 1977-01-07

Op 7 januari  1977 werd in het gemeentehuis van Raalte voor het eerst een vergadering gehouden gericht op het organiseren van een Internationaal Folkloristisch Festival. Het festival zou aanvankelijk R’77 gaan heten, maar dat evolueerde automatisch tot Salland Festival. De eerste editie van dat Salland Festival ging op 10 juni 1977 van start.