This Day in History: 1827-01-09

Op 9 januari (1827)  kregen bij de gereformeerde kerken, ook in Salland, de kerkvoogden het beheer over alle kerkelijke fondsen en goederen. Tijdens de Reformatie (rond de 16e eeuw) werd het beheer van de kerken onder het burgerlijk gezag (onder ‘’de magistraat’), waarvoor alle bezittingen geconfisqueerd werden. 200 jaar later zag men in dat dit toch geen taak van de gemeente was en werd bij wet bepaald dat de gereformeerden zelf moesten voorzien in de kosten van de gebouwen, erediensten en kosten van de voorgangers. Per 9 januari 1827 werd dat bij de kerkvoogdij neergelegd. In 1883 voerde de kerkvoogdij als kerkelijke belasting ‘de hoofdelijke omslag’ in, waartegen veel verzet rees.