This Day in History: 2006-01-23

Op 23 januari 2006 peilde het college van B&W in Raalte ‘de gevoelens van de gemeenteraad’ over de aankoop van de gronden van Ben Haarman om de uitbreiding van De Zegge mogelijk te maken. Gemeentebelangen en SP waren tegen.