This Day in History: 2008-01-24

Op 24 januari (2008) maakte de gemeente Raalte bekend dat men een akkoord had bereikt over de gronden voor De Zegge VII. Voor een bedrag van bijna 2,4 miljoen euro (2.383.600) neemt de gemeente het grondgebied (ongeveer 12 hectare aan de Achterweiweg) van de familie Brilleman over. De gemeente het recht om de overeenkomst te ontbinden, wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat het gebied niet geschikt is voor bouwgrond.