This Day in History: 2010-01-28

Woord van de dag, op zien Sallands:
Streppel: smalle strook
Voorbeeld: ‘Achter de schure ligt nog een streppel grond’. Achter de schuur ligt nog een strook grond.