This Day in History: 2010-02-07

Woord van de dag, op zien Sallands:
Umkukelen of Ummekuukeln: omvallen.
Voorbeeld: Ie mut de fietse recht zetten, anders kuukelt e nog umme.