This Day in History: 1924-02-10

Op 10 februari (1924) werd Anton Heyboer geboren. Heyboer (overleden in 2005) was bij leven één van beroemdste schilders. Niet alleen vanwege zijn werken (veel mensen vonden het gekras en geklieder dat een kind ook kan), maar vooral ook door zijn excentrieke levensstijl. Na een reis over de wereld (en een opname in psychiatrisch ziekenhuis Santpoort) streek hij neer in Den Ilp (Noord-Holland). Hij ging daar wonen met drie (later vijf) vrouwen, die zich bezig hielden met de verkoop van de schilderijen. Een aantal schilderijen zijn nu in bezit van museumkasteel  Het Nijenhuis (museum De Fundatie).