This Day in History: 2010-02-13

Woord van de dag, op zien Sallands:
Windbuul: opschepper.
Roalter wind = opschepperig gedrag. Bluf.