This Day in History: 1858-02-16

Op 16 februari (1858) werd in Heino de oude kerk (voorloper van de huidige kerk) ingezegend door pastoor Spitzen. In 1923/1924 werd deze vervangen door de huidige RK-kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. De nieuwe kerk werd gebouwd naar ontwerp van architect M. Roebbers.