This Day in History: 1992-02-22

Op 22 februari 1992 werd mgr drs Hermanus Willibrordus Woorts tot priester gewijd en benoemd voor de parochie van de H. Kruisverheffing te Raalte en later ook voor het cluster Raalte-Broekland