This Day in History: 1999-02-22

Op 22 februari (1999) werd het mannenkoor Roalter Jongs opgericht. Bij de oprichting meldden zich 16 mannen aan. Dat ledenaantal is daarna steeds gegroeid tot circa 50 in 2012. Eerste dirigent was Ben de Roos. Het eerste optreden was al snel: op 11 juli 1999 in de tuin van De Bagatelle.