This Day in History: 1881-02-23

Op 23 februari (1881) werd Titus Brandsma geboren. Titus was priester, hoogleraar en publicist waarbij hij groot voorvechter was van persvrijheid. Het werd hem in de tweede wereldoorlog fataal: hij werd gearresteerd door de Duitsers en weggevoerd naar Dachau waar hij in 1942 overleed. Vanwege zijn verdiensten werd hij vaak geëerd. In Raalte werd een school naar hem genoemd: de Titus Brandsmaschool: de vervanger van de  RK-Mariaschool die tegenover de RK-kerk stond. De school stond aan de Lifgerusstraat en werd in 1965 geopend. Eerste directeur was de heer Greve.