This Day in History: 2009-03-03

Op 3 maart (2009) werd op de Mettingenlaan een grote bromfietscontrole gehouden: het leverde ruim dertig bekeuringen op. Velen hadden de indruk dat de politie bewust uit was op het uitdelen van bonnen omdat ze hun taak moesten halen. Twee jaar later schafte het kabinet de bonnenquota af.