This Day in History: 2000-03-11

Sallands gezegde van de dag:
Een zittend gat prakkizeert altied wat: Wie niets te doen heeft, komt snel aan het piekeren.