This Day in History: 1779-03-18

Op 18 maart (1779) werd een verzoekschrift ingediend tot het oprichten van een zelfstandige statie (kerk) in Heeten en Luttenberg. Op 21 maart (1791) werd dit verzoek voor wat betreft Heeten herhaald, waarna op 9 december 1795 de kerk werd ingezegend.