This Day in History: 1981-03-25

25 maart (1981) werd Vereniging voor Heemkunde Omheining opgericht.