This Day in History: 1997-04-01

Op 1 mei (1997) werd in Nederland de militaire dienstplicht opgeschort, om daarna nooit meer geactiveerd te worden.