This Day in History: 2009-04-02

Op 2 april (2009) maakte de provincie bekend dat de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (kortweg HMO)  zich  sterk ging maken voor de herontwikkeling van de spoorzone in Raalte.