This Day in History: 1896-04-18

Op 18 april (1896) kwam Jacob Cornelis van Dillen vanuit Noordwijk in Wijhe wonen. Hij wilde graag een streekblad uitgeven en zag daartoe kansen in Wijhe. Van Dillen vestigde zich aan de Kerkstraat 2. Binnen enkele weken verscheen de eerste editie van De Wijhenaar, die bleef bestaan om in 1981 op te gaan in het Nieuwsblad voor Salland. Na diverse stappen evolueerde dat tot de huidige situatie waarin er nog één weekblad is binnen de gemeente Raalte: Het weekblad voor Salland. Echter: gezien de vele ontwikkelingen op weekblad gebied door de jaren heen, is de volgende wijziging een kwestie van tijd…