This Day in History: 1992-04-25

Op 25 april (1992) werd de RK kerk de H. Kruisverheffing van Raalte tot basiliek verheven.