This Day in History: 1922-05-09

Op 9 mei (1922) vergaderde het RK-kerkbestuur van Heino over de noodzaak om een nieuwe kerk te bouwen. Er bestond geen verschil van mening over de wenselijkheid om de in slechte staat verkerende “Waterstaatskerk” te vervangen, men was vooral bezorgd over de kosten. De kerk kwam er wel en werd in 1924 ingezegend.