This Day in History: 1981-05-13

Op 13 mei (1981) gingen de bladen De Olster Courant en De Wijhenaar op in het Nieuwsblad voor Salland, nu: Weekblad voor Salland.