This Day in History: 2012-06-02

Op 2 juni (2012) werd het gerestaureerde kerkhofje aan de Assendorpweg, De Heemkerkhof, opnieuw ingewijd door pastoor Verweij. De eerste begrafenis op dat kerkhofje was in 1829 geweest. De herstelkosten van het kerkhof bedroegen 11.000 euro.