This Day in History: 2000-06-27

Op 27 juni (2000) stemde de Eerste Kamer over de gemeentelijke herindeling in Overijssel, inclusief de samenvoeging van Heino en Raalte. Het voorstel werd met 36 stemmen vóór en 34 tegen aangenomen en was daarmee definitief.