This Day in History: 2006-07-18

Op 18 juli (2006) besloot het college van B&W (in aanwezigheid van wethouder Ben Haarman, maar zonder verantwoordelijk wethouder Gerard Elferink) tot aankoop van grond van Haarman om bedrijventerrein  De Zegge VII te ontwikkelen. Later ontstond ophef over dat besluit omdat het risico van vervuilde grond (en dus sanering) werd afgekocht voor 17.600 euro. In 2012 bleek dat de totale kosten meer dan half miljoen euro waren. Gerard Elferink gaf aan dat zijn aanwezigheid niet nodig was, omdat het ‘geen omstreden besluit’ betrof.