This Day in History: 1942-07-19

Op 19 juli (1942) was er een dubbele priesterwijding  in Heeten: Johannes Aarnink en Johannes Geertman werden tot priester gewijd.