This Day in History: 1890-07-28

Op 28 juli (1890) vergaderde het kerkbestuur van Heeten over de bouw van een nieuwe kerk en de noodzaak van een nieuwe begraafplaats. De toestemming van B&W kwam in januari 1891. In april 1892 werd de eerste steen gelegd en in 1893 werd de kerk al ingezegend.