This Day in History: 1745-07-30

Op 30 juli (1745) is Wolter Jan Gerrit Bentinck geboren op kasteel Schoonheten. Wolter Bentinck is een van de voorvaderen in het geslacht Bentinck. Hij verwierf nationale roem vanwege zijn optreden tijdens de Slag bij Doggersbank. Bentinck werd daarbij (op 5 augustus 1781) zwaar gewond en overleed drie weken later (op 24 augustus 1781). Hij werd onder grote belangstelling begraven/bijgezet in de Grote Kerk van Amsterdam.