This Day in History: 1952-08-17

Op 17 augustus (1952) overleed W.N. van Dillen, de grondlegger van het blad De Wijhenaar die van 1896 tot 1981 (met onderbreking tussen 1942 en 1945) werd uitgegeven. In 1981 verdween het blad definitief, dat inmiddels was overgenomen door Wegener om op te gaan in het Nieuwsblad voor Salland (Nu: Weekblad voor Salland.)