This Day in History: 1996-08-22

Sinds 22 augustus (1996) worden  in Nederland geen jongens meer opgeroepen voor de militaire dienstplicht.