This Day in History: 1978-08-25

Op 25 augustus (1978) werd in Raalte een namaak –cultuurhistorische muur (met poort) tussen parkeerplaats De Herenhof en De Kruisverheffing in gebruik genomen. Dat was ter gelegenheid van een reeds enkele jaren lopende jumelage tussen Raalte en Mettingen. Volgens velen is dit ook wel ‘de meest krankzinnige muur van Nederland’ genoemd, maar kreeg mede door deze kwalificatie meteen een eigen authentieke charme. Op 3 juni 2012 werd de poort overigens kapot gereden door de broers Poppe (eigenaren De Zwaan en Neuf) die er met een vrachtwagen onder door probeerden te rijden. Zij bleven als ‘dader’ onbekend, totdat poort herbouwd was en op zaterdag 29 december 2012 met enig toepasselijk ceremonieel werd in gebruik werd genomen. Het kreeg toen ook de naam: Poppepoort.