This Day in History: 1945-09-01

1 september (1945) werd eervol ontslag verleend aan burgemeester A. van Sonsbeeck, als burgemeester van Heino. Naar hem is de Van Sonsbeeckstraat genoemd.