This Day in History: 1965-09-11

Op 11 september (1965) werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de Pauluskerk in Raalte. Deken Theo Oderkerk kreeg de eer deze steen te leggen.