This Day in History: 2007-10-03

Op 3 oktober (2007) werd Jean Paul Gebben geïnstalleerd als burgemeester van Renkum. Gebben was daarvoor  wethouder in Raalte (VVD). In 2013 werd hij herbenoemd, maar op 19 april 2016 nam hij noodgedwongen ontslag nadat hij tijdens een piketdienst in beschonken staat was aangetroffen, waarbij hij ook nog eens loog over die piketdienst.