This Day in History: 1975-10-08

Op 8 oktober (1975) kreeg Luttenberg de bouwvergunning om de in verval geraakte Lourdesgrot te restaureren. Op dat moment waren vrijwilligers al druk bezig met de klus, die medio november 1975 klaar was. De Lourdesgrot is in 1915 gebouwd, als uitvloeisel van het zilveren priesterjubileum –in 1914- van pastoor Butzelaar.