This Day in History: 1978-10-31

Op 31 oktober (1978) is Plaatselijk Belang Lierderholthuis opgericht, met als belangrijke doelstelling het verharden van alle nog onverharde wegen.