This Day in History: 1900-11-11

Op 11 november wordt de sterfdag van St-Maarten gevierd. In sommige streken gaan kinderen langs de deuren zoals in Salland kinderen op de dag vóór aswoensdag gaan ‘foekepotten’. In Salland vieren de carnavalsclubs de 11e van de 11e op de vrijdag- of zaterdag ervoor.