This Day in History: 1937-11-26

Op 26 november (1937) werd in Mariënheem de Rk Kerk Maria ten Hemelopneming ingezegend, door pastoor De Jong. De consecratie van de kerk was overigens pas op 27 september 1938 door de broer van pastoor de Jong de aartsbisschop en latere kardinaal mgr J. de Jong.