This Day in History: 2003-12-01

Op 1 december (2003) fuseerden het Overijssels Dagblad en de Salland-editie van de Zwolsche Courant tot Sallands Dagblad. Daarmee kwam de naam Sallands dagblad terug, nadat deze was opgegaan het Overijssels Dagbblad.