This Day in History: 1834-12-08

Op 8 december (1834) brak er (op de feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis) tijdens de Hoogmis brand uit in de Heemkerk, zuidoostelijk van Raalte. De kerk werd daarna herbouwd in Heeten.