This Day in History: 2006-12-11

Op 11 december (2006) werd SP-raadslid Willy Lourenssen in Hoger Beroep schuldig bevonden aan schending van de geheimhoudingsplicht. Lourenssen had schriftelijke vragen gesteld over de vertrekregeling van de gemeentesecretaris, terwijl dit onder de vertrouwelijkheid en geheimhouding viel. Lourenssen kreeg 400 euro boete.