This Day in History: 2011-12-12

Op 12 december (2011) stelde de provincie Overijssel 270.205 euro beschikbaar als bijdrage aan de saneringskosten vanwege asbestvervuiling aan de Heesweg 48/50 (het oude erf van pluimveebedrijf Te Wierik).